No Gravatar

Segons podem llegir a la portada d’aquest bloc

L’espai digital “Música per a viure i conviure” neix amb la pretensió de ser un lloc de trobada per a la Reflexió i l’intercanvi d’Experiències Musicals Col.lectives.

Voldria ser un espai obert a la participació de tots aquells que creuen que l’Educació Artística (no sols la musical) pot afavorir la convivència, en tota mena d’entorns , però en especial en els que la diversitat es ja una realitat del nostre temps.

Voldria ser un espai, a on s’intenti explicar per que fem el que fem. A on la pràctica anés el mes lligada possible a la teoria, perquè tota pràctica comporta una teoria educativa.

Voldria ser un espai, a on s’intenti mostrar, i demostrar els beneficis, les virtuts, i les propietats de l’educació artística, en especial de la musical, però sense oblidar que:

La finalitat de tota educació és ajudar l’individu a créixer en la seva singularitat, que només troba la seva raó de ser dins de la comunitat. La integració(o reconciliació de la singularitat individual amb l’entorn social) ‘és una condició imprescindible perquè hom esdevingui ciutadà de ple dret” (Herbert Read : Educació per l’Art).

Totes aquestes pretensions, no seràn més que idees, si vosaltres no hi participeu.

Us convido a fer d’aquest espai,un lloc viu i de servei per a tots els que creieu que es pot mostrar i demostrar que la música es per a viure i conviure.”

Dit queda ;)

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.