No Gravatar

logo cicJa s’ha obert el 3r Concurs d’Invents de Canyelles .Tal i com podem llegir a la seva web:

“El projecte de convocar un concurs d’invents a Canyelles sorgeix de la voluntat de promoure l’enginy i l’afany de progrés que l’ésser humà ha mostrat des dels inicis de la seva existència. Prova d’això tenim quan pensem en l’evolució de l’home: des del control del foc, passant per la roda, la recollida de llavors, fins a l’actualitat, on la tecnologia envaeix les nostres llars, i ha millorat en escreix les nostres vides.
De ben cert, les necessitats actuals i les dels nostres avantpassats són de lluny ben diferents.
En aquests moments ens trobem davant d’una societat que a banda de la crisi econòmica en la que ens trobem sotmesos, hi ha d’altres canvis socials i de relació que també són presents i que potser queden en segon terme per la urgència de recuperar en certa manera la societat del benestar que s’està veient trontollar a causa del terrabastall econòmic.
Cal pensar en com farem del nostre planeta un lloc sostenible i molt més racional.
Si busquem el significat de la paraula invent, trobarem el seu origen al llatí “inventum” i es refereix a la cosa pròpiament inventada o bé a l’acció de crear (trobar o descobrir quelcom nou o desconegut).
Els invents poden basar-se en idees prèvies o bé a objectes ja existents. No obstant, el procés d’invenció pot incloure modificacions o innovacions que deriven cap a quelcom inèdit.
Quan la creació sorgeix a partir de la inventiva de la persona i sense antecedents concrets, l’invent suposa una gran aportació al coneixement humà.
La motivació d’un invent pot néixer per la necessitat, o la simple curiositat. En la majoria dels casos, de totes formes, es combinen diferents qüestions.
Així doncs, la nostra proposta pretén:
* Desenvolupar la imaginació i les habilitats manipuladores en la construcció de diferents invents.
* Valorar la innovació tecnològica com un dels instruments útils per progressar cap a un model de societat sostenible.
* Volem valorar l’esforç de nens/es i joves en la construcció dels invents.
L’Ajuntament de Canyelles i l’escola Sant Nicolau, situada al municipi, volen incentivar dins de la població aquest esperit investigador i científic que ha caracteritzat l’evolució de l’ésser humà.
D’altra banda, un dels trets característics de la societat actual és la valoració de la cultura com a element d’enriquiment personal, així com també els avenços tecnològics que fan que la nostra quotidianitat hagi canviat molt en poc temps.”

El concurs estarà obert fins el dia 11 de maig, així que teniu temps per participar, escoles, gent: animeu-vos!!

To the official site of Related Posts via Taxonomies.