Al carrer més althi ha una finestretapassa un senyoretli tira una pedretatorna a passarli torna a tirar Passa un cavall blanctot ple de coronestrenca confits,i a mi no me'n dónaExtret/Extraído/Extracted de/from
Continua llegint...