Recomanacions que se'm van passant pel són perfectes, no són obligatòries però jo en algun moment de la meva vida professional les he un full din A-4 en 8 parts (meitats i meitats)-Taula de 2 columnes i 4 el nom del Centre,el seu telèfon i i a continuació amb retolador escrius el nom i cognom del nen/a en qüestió, en…
Continua llegint...