Com a mestres molts cops hem de fer un treball posterior i per darrera, que no és altre cosa que donar compte de tot allò que hem fet, avaluar-ho , valorar si ha anat bé, si no ha í us deixo un exemple de valoració de sortides i festes més o menys festes sortides Publish at Scribd or explore others:…
Continua llegint...