Guió Reunió Inici Curs P-5

OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE  D’EDUCACIÓ INFANTIL ( 3 a 6 anys) 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, adquirint els hàbits bàsics de salut i benestar. 2. Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment evolutiu. Ajudar a formar-se una imatge positiva de sí mateix/a i dels demés. 3. Actuar de…
Continua llegint...

Hem tornat!!!!

Hem tornat!!!Sí, he estat tot l'estiu us preguntareu per què? Molt van ser les oposicions que com tot bon interí vaig intentar aprovar (i no ho vaig aconseguir lol )Després va ser el tema cessaments, si , jo sóc un d'aquells interins que han cessat, li van enviar mail i una carteta a casa , vaig haver de prerguntar per…
Continua llegint...

Sóc.Mestre is using WP-Gravatar