Amb aquesta fitxa-joc, podrem trobar el dibuix amagat si hi pintem les peces amb el nº 1 que veiem a la ído/Extracted de/from
Continua llegint...