A la vora de la marA la vora de la marA la vora de la maaaaaarHi ha una tortuuuugaPicotava, picotavaPicotava, picotavaPicotava, picotaaavaaaaaun tros de fuuuuuustaA la vora de la marA la vora de la marA la vora de la maaaaaarHi ha dues tortuuuuguesPicotaven, picotavenPicotaven, picotavenPicotaven, picotaaaveeeenun tros de fuuuuuustaI així, fins l'infinit i més enllà ;)Extret/Extraído/Extracted de/from
Continua llegint...