No Gravatar

Llegeixo a http://www.3cat24.cat/noticia/930826/catalunya/Educacio-obre-la-porta-a-la-jornada-intensiva-al-juny?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Els directors dels centres escolars podran proposar tornar a la jornada intensiva durant el mes de juny. Això serà possible gràcies als nous decrets d’autonomia de centres i de direcció que els permet organitzar la jornada laboral de finals de curs. La jornada intensiva al juny, però, està condicionada al vist-i-plau d’Educació i també ha de tenir l’aprovació de la comunitat educativa, de les famíies i dels representants municipals.
Segons el departament d’Educació, aquest canvi es deu al nou decret que atorga als directors més autoritat. Així, ara els directors de les escoles podran proposar als Serveis Territorials fer jornada intensiva, sempre i que comptin amb el consens de la comunitat educativa i l’acceptació de les famílies.

A més a més, s’haurà de garantir el compliment de l’horari lectiu anual així com el transport escolar i la continuïtat del menjador escolar. La decisió final, però, queda sotmesa al vist-i-plau dels Serveis Territorials d’Educació.

I jo opino i afegeixo:

Sap greu per les famílies però el No Sortides No Colònies no era només per la jornada intensiva del Juny.El malestar del personal docent ve de lluny i continua (sisena hora, baixes no cobertes des del primer dia,precarietat laboral dels interins i substituts, nomenaments telemàtics,retallada drets laborals,calendari escolar,reducció de recursos…) per tant les mobilitzacions continuaran.

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.