No Gravatar


Com a mestres , una de les coses més odioses que ens obliguen a fer és complimentar aquests horaris.Per una banda hem d’omplir l’horari dels alumnes, per l’altre banda hem d’omplir l’horari del mestre, en el que explicitem on estem en cada moment.No hi ha cap hora lliure.
A la universitat no estaria de més que us expliquessin com omplir aquesta cosa odiosa!!

Posted by Picasa
Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.