No Gravatar

En el seu dia vaig fer servir en una classe de P3 aquests cartellets per tal d’ilustrar sobre dos artistes: sobre la música em vaig referir a Vivaldi i Mozart (el meu alumnat feia “coreografia de tarda” amb la Primavera, de les Quatre Estacions , coincidint en anys amb el centenari del naixement de Mozart)


Pel que fa a la pintura i en complement d’una altra activitatper a P5 podeu trobar també el nom de Joan Miró amb el seu Retrat de VailetaRetrat de Vaileta

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.