No Gravatar


1. Amb què pintarem:Retoladors + colors de plàstic
Tamany:DIN A4
Es pinten ratlles horitzontals i verticals de color negre amb retolador.
Després es pinta amb colors de plàstic blau, vermell,groc i negre els quadres resultants deixant alguns en blanc.

2. Amb què pintarem:Ceres Toves
Tamany:DIN A3
Es pinten ratlles horitzontals i verticals de color negre .Després es pinta blau, vermell,groc i negre els quadres resultants deixant alguns en blanc.

3. Amb què pintarem:No pintarem, punxarem i enganxarem paper xarol per sota.
Tamany: DIN A4
Amb la plantilla les i els nanos punxaran les ratlles i buidaran alguns quadrats, després enganxaran retalls de paper xarol blau , vermell,groc i negre.

4 i 5. Amb què pintarem:Pintura
Tamany:DIN A4

Sessió 1:Es pinten ratlles horitzontals i verticals de color negre
Sessió 2:Es pinta de blau, vermell,groc i negre els quadres resultants deixant alguns en blanc.

Posted by Picasa
Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.