No Gravatar

Si fa una estona us portava el guió de la reunió de P3, una reunió que serveix de pressa de contacte amb els pares i que recomanava que fos light (en el sentit de fer-la amena i aquestes coses), aquí teniu el guió de la reunió de P4.Com podeu veure va més de cara a barraca, recordant la importància de l’educació dels fills vs. els pares , així com les pautes del treball general que es farà durant el curs.
Aquí teniu la circular

X-Convocatoria Reunio p4

I aquí el guió de la reunió:

RESUM DE LA PRIMERA REUNIÓ GENERAL DE CLASSE

  • 1. Comentar normes generals d’escola.
  • 2. Comentar els papers que donem
  • 3. Importància de l’etapa d’Educació Infantil.


-No és guarderia, es fa un treball bàsic pel desenvolupament integral de l’infant i l’adquisició d’hàbits. Detecció possibles dificultats.
-60% de les capacitats humanes es desenvolupen dels 0 als 6 anys, el 30% restant
a partir dels 6.

MOMENT PSICOLÒGIC

3 ANYS. Crisi oposició. Diu NO a tot per diferenciar-se dels què l’envolten.
4 ANYS. Etapa narcisista. Vol ser valorat, li agrada ser afalagat\da.
5 ANYS. Etapa de les preguntes. Deixa d’interessar-se només per sí mateix\a. Descobreix l’entorn. Imita les persones adultes.

  • 4. METODOLOGIA

Partint de les característiques diferenciades de cada infant i del seu moment evolutiu.
Globalització. Donat el moment psicològic (veu el món com un tot). No treballem les àrees per separat.
Observació directa (manipulació, experimentació) i indirecta.
Activitats motivadores i lúdiques (quan es pot) potenciant la iniciativa, l’espontaneïtat i la creativitat. La majoria dels aprenentatges no queden reflectits sobre el paper.
Els aprenentatges són significatius, temes que els interessen i els són propers, establint vincles entre el que ja sap i el que està aprenent.
Potenciem la memòria comprensiva.
FORMES DE TREBALLAR: Gran grup, petit grup, treball individual, racons, projectes….

  • 5.- PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA DEL NIVELL

Hàbits. És la base de l’ensenyament a l’Ed. Infantil.
• Higiene, ordre, neteja.
• Autonomia. No sobreprotegir. No fer-los res que es puguin fer sols. Donem responsabilitats i càrrecs. Fer-ho també a casa
• Socials i de relació. Baixar to de veu.
• Treball

Descoberta d’un\a mateix\a
– Esquema corporal. Conèixer les parts del cos.
– Lateralitat (un costat, l’altre. Dreta, esquerra, encara no estan del tot definits)
– Nocions espacials Dalt-baix, sobre-sota, dins-fora, endavant-endarrera…)
– Equilibri
– Coordinació estàtica i dinàmica (locomoció)
– L’ajust postural (seure bé, caminar…..)
– Control de ritmes; del cos, del treball
– Nocions temporals; dia-nit, matí-tarda, ahir-avui-demà, abans-després…..
– Agafar confiança en si mateix\a
– Motricitat fina encaminada a aconseguir el domini de la mà i la coordinació amb l’ull.

Descoberta de l’entorn natural i social
– L’entorn natural: Les estacions a l’any, animals i plantes més propers
– L’entorn social: Les festes populars lligades a les estacions de l’any.
Escola, barri, poble……

Intercomunicació i llenguatges

Llenguatge oral. És bàsic pel desenvolupament de l’infant. Treballem l’articulació dels sons (posició de la llengua, dents paladar), la correcta construcció de les frases i l’expressió els pensaments i sentiments.
– Conversa diària
– Poemes, frases fetes, dites, embarbussaments, jocs de paraules.
– Contes.

Llenguatge escrit
• Grafomotricitat. Treballs encaminats al domini de la mà i del traç, (traç amb diferents estris i en deferents direccions, sanefes, dibuix, plàstica……..)
• Jocs amb símbol i codis per donar i rebre missatge
• Familiaritzar-se amb els símbols que representen el nostre alfabet
• Familiaritzar-se amb el seu nom i els dels seus companys.
• Traç de les lletres
• Reconèixer a nivell global paraules ja treballades
• Escriure paraules amb els sons treballats copiar, dictat, text lliure amb ortografia natural.

Llenguatge matemàtic
• Lògica. Seriacions, relacions, ordenar, classificar, resoldre petits problemes.
• Càlcul. Concepte del nombre i grafia; P-3 nº al 1 2 3
P-4 nº al 1 2 3 4 5
P-5 nº 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Mesura. Gran-petit, llarg-curt,pesant-lleuger…………….
• Geometria. Rodona, quadrat, triangle, rectangle……..
• Topologia. Línia oberta, tancada, trencada, ondulada, ziga-zaga………
• Espacials. Dalt-baix, dins-fora, un costat-l’altre, sobre-sota, endavant-endarrera…

Llenguatge musical
• Cançons, danses, jocs dansats- de falda,
• Audició,
• Discriminació de timbres (veu, instruments, objectes…)
• Qualitats del so (llarg-curt, fluix-fort, greu-agut)
• Ritmes

Llenguatge plàstic
Donar la possibilitat d’expressar-se plàsticament mitjançant:
• Diferents tècniques pintar, modelar, punxar, retallar, esginsar, arrugar, plegar, collage………..
Diferents materials: Plastidecor, llapis fusta, retoladors, ceres, tempera, tinta, fang, plastilina, pastes, seda, xarol, cartolines………………

  • 6.-NORMES DE CLASSE.

• Recomanem guardar totes les circulars que donem dins d’una carpeta i rellegir-les de tant en tant. Llegir molt bé totes les circulars, seguint escrupolosament totes les normes i dates de pagament. FACILITEU-NOS LA FEINA sou moltes famílies i totes diferents.
• Coordinació entre l’escola i la família, l’alumnat ha de veure que anem tots a una. Cal aclarir les coses amb la mestra sense la nena o nen davant. No es pot entrar a les classes a les 9h. ni a les 15h. Comentar a la sortida o DEMANAR HORA amb una nota. Normalment dia de la setmana X.
• Sigueu comprensius no sempre surten les coses tan bé com voldríem, són classes molt nombroses i no es pot estar per tots alhora.
• Si es canvia de telèfon o adreça cal comunicar-ho a la mestra i a direcció amb una nota escrita.
• Valoració de la tasca que fem a l’escola. S’esforcen molt per fer-ho bé. Mirar els àlbums al final del trimestre, els treballs manuals…….
• Justificar faltes d’assistència per escrit o si han de sortir per anar al metge.
• PUNTUALITAT. Tant a l’entrar com sortir. Sortida 5 MINUTS ABANS ESCOLA
• Extremar higiene: Ungles curtes. Aviseu si detecteu polls. Passem circular.
• Roba còmoda: No “petos”, tirants, cinturons. Ha de poder anar al lavabo sols.
• Bata. Nom al davant (per poder-lo cridar totes les mestres), tira per penjar.
• TOT ha de portar el NOM I TIRA per penjar.
• NO motxilla, NO PARAIGÜES, BOSSA de roba mitjana. NOM a fora
• GOT de plàstic el dilluns (Donem aigua en tornar del pati). DIVENDRES va a casa DINS DE LA BOSSA.
• Cal que esmorzin a casa. Cosa petita pel pati 11’05. Evitar pastissos envasats, patates…
• NO poden portar caramels, joguines…….. SI coses per observar, dir-li abans a la mestra.
• ANIVERSARIS. Consulteu a la mestra.
• Psicomotricitat. Qualsevol xandall. DIES: dimecres i divendres
• Demanarem material sense valor (diaris, llanes….) estar atents, ESCOLTEU-LOS si és una cosa imprescindible donarem un paper.
• DOS INFORMES (Nadal, Juny). ENTREVISTA al segon trimestre. Si es detecta algun problema la tutora crida a la família. Primer trimestre d’adaptació, doneu temps. Sempre que es cregui necessari demaneu hora a la mestra.
• SORTIDES: Autorització per les de la ciutat (espectacles, passejades, observacions.) Pagar sortides per trimestres. Si algú no pot anar intentarem retornar el màxim possible.
• QUOTA DEL MATERIAL COMÚ DE LA CLASSE (fulls, ceres, pintures…) Passar a pagar per la Caixa XXXXXX , dient nom, classe, curs, escola. DINERS XX euros fins el dia XX d’octubre
• Dues delegades per nivell
• PREGUNTES, DUBTES………

Afegim-li alguna consideració més

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.