No Gravatar

Títol: Singular i plural
Àrea: Català
Es treballa: formació de plurals a partir del singular, l’article
Nivel: 1r
Època: 1r Trimestre
Enllaç: https://docs.google.com/file/d/0B7iiIdwrKKVaLVFMZm4wQUZWZ28/edit?usp=sharing

Título: Singular y plural
Área: Castellano
Se trabaja: singular y plural, los artículos
Nivel: 1º
Época: 1er trimestre
Enlace:https://docs.google.com/file/d/0B7iiIdwrKKVaZUdHWnY2ZUJBaTQ/edit?usp=sharing

To the official site of Related Posts via Taxonomies.