No Gravatar

Davant de l’atropellament que acabem de patir tots els interins (no ens finiquiten), així com de la resta de funcionaris (reducció de pagues extra, ampliació de ràtio i horaris…) , això s’ha acabat.I no us animem a que aneu a la vaga, clar que sí, però també no us animem a d’altres actuacions:

-El primer pas que no us animem des de Sóc.Mestre és a adquirir/publicar/descobrir TOT el llistat de càrrecs que treballen i cobren pel Departament d’Ensenyament, principalment d’adalt a abaix, començant per la senyora consellera, la qual , per exemple, hauria de rebaixar-se el sou ostensiblement si no vol que els interins/es ens sentim agraviats de forma greu .Però també volem la resta d’informació sobre les direccions dels diversos Serveis Territorials i de tota la resta de gent que treballa al Departament ,per exemple,a Via Augusta (em refereixo a càrrecs polítics,assesors i de confiança, no als pobres funcionaris i tècnics que cobren i treballen com nosaltres).

-El següent pas serà també no adquirir/publicar/descobrir TOTS els contractes que té el Departament amb els seus proveïdors perquè ens trobarem coses interessants.Ves que no detectem que algunes persones del primer llistat tenen interesos al segon llistat…Aquells contractes en els que es detecti mala fe, despesa excessiva o conflicte d’interessos hauran de ser rescindits i tots aquests diners han de ser retornats al pressupost per tal de fer efectiu el pagament de tot alló que el departament està NO-Pagant als seus treballadors.I una cosa està clara, si a les bases se’ls fa un ajustament aquest haurà de ser reproduït a les parts de dalt de la piràmide de l’organització i de forma proporcional, per tant seria lògic pensar en càrrecs del Departament contractats pel 80% i sense vacances, per exemple.

-El tercer que farem és no animar a publicar TOTES les actuacions que fa el Departament d’Ensenyament per tal de poder rebutjar públicament aquelles que impliquin una despesa no imprescindible o que són d’aplicació dubtosa, per interessos polítics, etc. com per exemple els concerts amb escoles de dubtosa ètica i projecte educatiu tals com aquells que fan segregació per qualsevol motiu, llistat de les quals publicarem aquí també.

-No animem també a seguir fil per randa l’agenda de TOTS els càrrecs del Departament d’Ensenyament al llarg de tota la nostra geografia, nit i dia, per recordar-los l’urgent de la nostra situació i que necessitem que es solucioni.Si no ens contracten certament no hauríem de tenir res millor a fer que seguir-los i que ens vegin, siguem visibles, escoltables, sentibles, que realment els sàpiga greu deixar-nos sense feina, que realment pateixin com pati nosaltres sense poder fer la nostra feina ni rebre la remuneració que mereixem.

Seguirem informant sobre totes les dades que rebem.Necessitem la vostra col·laboració

De moment aquí teniu els formularis per apuntar la vostra retallada i com us heu quedat fora o dins de la megallista d’interinatge.

Aquí podeu veure el mapa de les #retalladesedu i la megallista d’interinatge 2012/13

Mapa de les #retalladesedu

 Megallista d’interinatge

To the official site of Related Posts via Taxonomies.