No Gravatar

On és el “…”
On és el “…”
Sóc aquí,sóc aquí
Giro i dono voltes
Giro i dono voltes
1 , 2 , 3

1 , 2 , 3

(Amb la música de Frêre Jacques)

Versió en anglès

Where is ….
Here I am
Here I am
….

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.