No Gravatar

La webmestra (mai millor dit i no deixeu de visitar el seu blog) de Baules de Color m’ha fet arribar aquesta pàgina , prou interessant, de la GenCat, sobre vocabulari bàsic i viure a Catalunya, no només útil per a qui tingueu alumnat que no hagi contactat gaire amb el català, sinó també per a les nostres edats primerenques 😉

S’ofereix això: Extret de http://www.gencat.cat/llengua/viure/lamines

Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica

2007

Col·lecció de 10 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic. Les làmines s’han elaborat a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.

El temes tractats són: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports i els oficis.Podeu consultar-les, en format PDF, tant amb els noms impresos com sense.

Guia didàctica per a la utilització de les làmines (7,6 Mb)

La casa

La casa (làmina amb text) (1,3Mb)
La casa (làmina sense text) (1,3Mb)

El bar i el restaurant

El bar i el restaurant (làmina amb text) (1,3Mb)
El bar i el restaurant (làmina sense text) (1,3Mb)

El parc

El parc (làmina amb text) (1,3Mb)
El parc (làmina sense text) (1,3Mb)

La ciutat (làmina amb text) (1,3Mb)
La ciutat (làmina sense text) (1,3Mb)

Els oficis
Els oficis (làmina amb text) (1,3Mb)
Els oficis (làmina sense text) (1,3Mb)

La platja i el port

La platja i el port (làmina amb text) (1,3Mb)
La platja i el port (làmina sense text) (1,3Mb)

El mercat i el supermercat

El mercat i el supermercat (làmina amb text) (1,3Mb)
El mercat i el supermercat (làmina sense text) (1,3Mb)

Els transports

Els transports (làmina amb text) (1,3Mb)
Els transports (làmina sense text) (1,3Mb)

El temps

El temps (làmina amb text) (1,3Mb)
El temps (làmina sense text) (1,3Mb)

La muntanya i el camp

La muntanya i el camp (làmina amb text) (1,5Mb)
La muntanya i el camp (làmina sense text) (1,5Mb)

I en la segona part, que és un apartat titulat vocabulari en imatges s’ofereix això:
Extret de :http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=877baac11e072110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=877baac11e072110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

Imatge del Portal de la Llengua

2003

Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. Té dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes (l’escola bressol, l’escola d’adults, la farmàcia, les herbes i les espècies, els àpats, etc.). El centre d’interès a què correspon cada làmina es troba en català, castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès. Inclou un mapa comarcal i un mapamundi.

Desitjo que ho gaudiu i empreu, ja sabeu que l’administració a vegades té i dóna bons recursos… sols que potser o bé no ens informen o no sabem com trobar-los 😉

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.