Perquè volia saber cantar havia arribat (toc toc - llengua contra paladar) l'estiuExtret/Extraído/Extracted de/from
Continua llegint...