Pastoret, d'on vens?de la muntanya, de la muntanyaPastoret, d'on vens?de la muntanya de veure el tempsI quin temps hi faplou i neva, plou i nevai quin temps hi faplou i neva i nevaràExtret/Extraído/Extracted de/from
Continua llegint...