Fitxa per imprimirMarrameu torra castanyesa la voreta del foc,ja n'hi peta una als morrosja tenim marrameu ben fort,pica ben fort,que piques fustapica ben ído/Extracted de/from
Continua llegint...