No Gravatar

-No m’emprenya que trossegin el meu sou com mai ho havien fet
-No m’emprenya que els trossos no m’arribin el mateix dia i siguin tan descompensats
-No m’emprenya que alguna part arribi tan indeterminada com la data de finalització d’alguna infraestructura o com si fos el tràiler d’una mala pel·lícula que no se sap quan s’estrenarà
-No m’emprenya que em neguin el dret a ser informat prèviament d’una cosa així
-No m’emprenya que m’insultin :”Segurament, un  95%  no tindreu cap problema per interpretar-la però per aquest 5% que tingui dubtes tornem a repetir  la nota informativa amb un exemple pràctic:” No sé si sóc del 95% que se sent insultat o del 5% que no entén res, ves que no necessiti una mica de SEP o de reforç per entendre tot el personal que han reduït/sustret als centres educatius per poder fer la seva feina amb una qualitat digna d’una educació pública i de qualitat.
-No m’emprenya que em neguin el dret a ser atès telefònicament sobre QUALSEVOL dubte que jo pugui tenir amb el meu empleador: “per evitar, trucades als Serveis Territorials”
-No m’emprenya que, misteriosament ATRI (aquella plataforma que costa molts diners tant en infraestructura com en manteniment,d’aquests que diuen que no tenen, on està tota la nostra informació personal i laboral…ha rebut algun atac informàtic potser? Estem insegurs/es en la nostra protecció de dades personals tan rellevants com les bancàries?) pateixi problemes seriosos que provoquin la seva caiguda, fent del tot impossible el seu ús durant varis dies seguits.
-No m’emprenya que surtin per una banda demanant-nos perdó sense arreglar res, que ens expliquin que hauríem de fer una declaració de renda complementària si ens pagaven el dia 28 de Desembre (mira que jo pensava que l’any fiscal es tanca el 31 de Desembre… com a tot arreu – Si compro quelcom el dia 29 llavors ja he ficar-ho a la declaració de 2012 sr. Conseller? – ), i que a la vegada es digui que no es paga a Espanya… és a dir que el que ens han retingut…realment no ho pagaran a qui deien que hi anava destinat.
-M’EMPRENYA, i molt, QUE COM A EXEMPLE PER SI SÓC DEL 5% QUE NO HE ENTÉS COM EL MEU GOVERN ÉS CAPAÇ D’ESTAFAR-ME AMB EL MEU PROPI SOU (cobrar retencions d’una cosa que no he cobrat i que , no tinguem gaire fe, potser no cobro) , D’INSULTAR-ME I D’IGNORAR-ME, A SOBRE I DE REGAL M’ENVIÏN UN EXEMPLE D’ALGÚ QUE COBRA 6826,44 €EUROS (vull saber qui és, quin càrrec ostenta, i per què cobra aquesta quantitat de diners perquè parlant-ho amb molta gent del Departament d’Educació -SÍ, TAMBÉ M’EMPRENYA QUE NO HI HAGI DINERS PEL MEU SOU PERÒ SÍ QUE ELS HI HA PER CANVIAR EL DEPARTAMENT DE NOM , i qui em digui que això surt a cost 0 deu ser del 5% que ha dissenyat tota aquesta operació de comunicació pública- no molta gent pot cobrar aquestes quantitats)    I QUE EN NET LI QUEDEN 5015,12 EUROS.

A continuació extracte del document que he vist:

“En relació a la nòmina del mes de desembre de 2011, d’acord amb la planificació del Departament d’Economia i Coneixement, i per tal que pugueu informar al personal afectat us comunico que el seu pagament es realitzarà mitjançant tres pagaments:

* 1r pagament: 21 de desembre:

L’import que s’abonarà resulta de restar a l’import líquid (total brut menys deduccions de l’IRPF i Seguretat Social o MUFACE i Passius), les quantitats corresponents als conceptes de paga extraordinària i complement addicional específic). El personal laboral no té aquest darrer complement.

* 2n pagament: 28 de desembre:

L’import serà el 80% dels dos conceptes de paga extraordinària i compl. Addicional específic (el personal laboral no té aquest complement).

* 3r pagament: 2012

L’import serà el 20% dels dos conceptes de paga extraordinària i compl. Addicional específic.

Aquesta informació és previst fer-la pública a la Intranet del Departament d’Ensenyament “PORTAL DEL CENTRE”.

Segurament, un  95%  no tindreu cap problema per interpretar-la però per aquest 5% que tingui dubtes i , per evitar, trucades als Serveis Territorials,tornem a repetir  la nota informativa amb un exemple pràctic:

* 1r pagament: 21 de desembre:

L’import que s’abonarà resulta de restar a l’import líquid (total brut menys deduccions de l’IRPF i Seguretat Social o MUFACE i Passius), les quantitats corresponents als conceptes de paga extraordinària i complement addicional específic). El personal laboral no té aquest darrer complement.

CODI
CONCEPTE
ENDARRERIMENTS
LIQUIDACIÓ
Percepcions
01
SOU
958,98
02
TRIENNIS
10,00 * 34,77
347,7
03
PAGA EXTRAORDINÀRIA
1426,23
04
COMPLEMENT DE DE
473,35
05
COM.ESPEC. GRAL
558,66
06
C.ESPEC. COMP.S
666,29
08
COMP.ESPEC. PER
583,38
014
CASA HABITACIÓ
3,52
085
COMP.ADDICIONAL
1808,33
6826,44
Deduccions
001
IRPF (15%)
1569,4
002
DRETS PASSIUS
168,26
080
MUFACE
73,66
1811,32
Líquid a percebre
5015,12
Líquid a percebre……………………
+5015,12
003- Paga extraordinària………
-1426,23
085- Comp. Addicional específic.
-1808,33
1r Pagament….1780,56 €
* 2n pagament: 28 de desembre:

L’import serà el 80% dels dos conceptes de paga extraordinària i compl. Addicional específic (el personal laboral no té aquest complement).

003- Paga extraordinària………
1426,23
085- Comp. Addicional específic.
1808,33
                                                                                                     Total……..3234,56
2n pagament (80% de 3234,56)……2587,65 €
* 3r pagament: 2012

L’import serà el 20% dels dos conceptes de paga extraordinària i compl. Addicional específic.

003- Paga extraordinària………
1426,23
085- Comp. Addicional específic.
1808,33
                                                                                                     Total……..3234,56
3r  pagament (20% de 3234,56)……646,91 €
La suma total del 1r , 2n i 3r pagament és l’import líquid inicial : 5015,12 €
Altres possibles incidències: modificació de l’RPF. Ja sabeu que al mes de desembre es realitza una regularització per tot l’any i, normalment, s’incrementa, especialment en els interins perquè al llarg de l’any el percentatge aplicat ha estat el mínim.
Salutacions
Francisco Torralba Carrión
Cap del Servei de Personal Docent”

PD:No m’emprenya que el que ha dissenyat (o els personatges que han dissenyat, perquè tant maquiavelisme cau en una sola persona?) tota aquesta operació de DESCOMUNICACIÓ PÚBLICA DE QUELCOM TAN GREU COM L’ENDARRERIMENT MASSIU DEL PAGAMENT D’UNA REMUNERACIÓ hagi triat el dia 28 de Desembre, dia del Sants Innocents, espero que el meu sou final no acabi essent una broma.

Ah i per cert …
Sóc.Mestre us desitja Bones Festes i un Feliç 2012… perquè llavors sabrem realment quan cobrarem!!

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.