No Gravatar

Ens ha arribat aquest article escrit per  Alicia Amores, Mª Teresa Bleda, Mª Carmen Camino, Sonia Fernández, Mireia Fornaguera i Paula Mitjavila, que cursen el 3r del Grau en Mestre d’Educació Infantil a la Universitat de Girona.Per tal de fomentar el debat des de Sóc.Mestre hem decidit publicar-lo.Esperem que sorgeixi una discussió interessant 😉

“Recentment ens ha arribat la notícia que no es construiran més escoles bressol a Catalunya, a causa de l’actual crisi econòmica. Davant d’aquesta situació, volem reivindicar la importància de l’etapa del primer cicle d’educació infantil (0-3 anys).


L’escola bressol potencia i afavoreix el desenvolupament integral de l’infant, tot respectant la diversitat dels alumnes i les seves possibilitats, a partir de la interacció amb altres infants i amb la mirada atenta i respectuosa dels adults. És per això, que l’educadora crea situacions experiencials a través de les quals l’infant desenvolupa l’aprenentatge d’habilitats, valors, etc. A més, totes les vivències compartides, emocions i frustracions que tenen lloc a l’escola bressol els ajudarà a enfrontar-se a la realitat que els envolta amb l’ajut de les persones adultes i dels altres infants. Per això l’escola bressol té una funció socialitzadora, ja que els infants es desenvoluparan com a futurs ciutadans. També, l’escola bressol permet prevenir i detectar necessitats, adaptar-se a normes de grup, conèixer a l’infant i les seves potencialitats.


Per últim, volem fer una cita de Loris Malaguzzi*, autor llicenciat en pedagogia i psicologia que ha fet aportacions rellevants a l’educació: “…pensad, también, que esta increíble acreditación de las capacidades de los niños pequeños no ha modificado para nada las elecciones económicas, políticas y legislativas de los gobiernos nacionales y de los centros de poder internacionales. Y pensad, por tanto, que el destino y los intereses de los niños permanecen en los últimos puestos en la escala de las prioridades de financiación y de intervención en cualquier país de la Tierra”.
*Loris Malaguzzi (2001), La educación infantil en Reggio Emilia, Barcelona, Rosa Sensat-Octaedro, 2001.”

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.