No Gravatar

Ana María Losada Fernández, presidenta de l’Asociación por una Escuela Bilingüe de Cataluña i integrant de Societat Civil Catalana ha demanat TOTS , repeteixo i no és broma: TOTS els projectes lingüístics de TOTS els centres educatius d’infantil, primària i secundària de Catalunya (és a dir, tot l’ensenyament no universitari, uns 2500 i escaig llargs només a la zona de Barcelona). El problema no és només demanar-los, sinó que s’haurà de fer “a discrecció”, és a dir la resolució que ho concedeix obliga a fer-los-hi arribar a un compte de Gmail que aquesta senyora? la seva organització? #Vestuasaberqui ha establert per a aquesta finalitat: projecteslinguisticsbcn@gmail.com. És a dir: ho vol directament al seu correu, en PDF i no val escanejat (segurament això permetria poder-los processar, extraure, manipular, etc.) . I tot això abans del 15 de Gener de 2019.

Ara anem a explicar com ha anat la història, que pot ser molt interessant pel públic en general no de Catalunya ni d’Espanya sinó del món i en especial dels llocs on hi ha sistemes educatius en varis idiomes on estem seguríssims que hi ha gent com Societat Civil Catalana, Convivencia Cívica Catalana o l’Asociación por una Escuela Bilingüe que fiscalitzen , denuncien i fustiguen les administracions, els centres i els i les professionals de les seves demarcacions.

Aquesta senyora va fer entrar una petició de dades exercint el dret que tenen els ciutadans, en virtut de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a tenir accés a la informació i documentació pública. És a dir que tècnicament cadascú de nosaltres podem fer això també no només a Catalunya, sinó a tota Espanya en particular i a la Unió Europea en general.

Quan el Departament va estimar aquesta reclamació (la llei obliga) se la va dirigir a les webs dels centres educatius, ja que els Projectes Lingüístics dels centres han d’estar a disposició del públic via la web del centre. Evidentment això no li va agradar i va decidir reclamar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). El resultat és el primer paràgraf.

I m’ha donat què pensar: perquè…si una persona pot sol·licitar els projectes lingüístics de TOTS els centres d’una comunitat autònoma què no podrem demanar tot de mestres, per saciar la nostra curiositat ni que sigui,  tenint al cap l’estona que ens farà passar reelaborant, passant a PDF i enviant a #vestuasaberqui informació pública però feixuga del nostre centre i que ens portarà estona , en una època entre feines, tasques, avaluacions, esfer@s i similars. Doneu-vos dos minuts i penseu sobre què us agradaria tenir més informació i dirigiu-vos a qui us vingui més de gust 😉

-Gobierno de España > http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/Solicite-informacion.html
-Gobierno de Aragón > https://transparencia.aragon.es/content/derecho-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
-Gobierno de Navarra > https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/solicitud-informacion-publica
-Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco > https://www.euskadi.eus/interaccion_ciudadania/acceso-a-la-informacion-publica/y22-izapide2/es/
-Gobierno de la Rioja > https://www.larioja.org/portal-transparencia/es/ejercicio-derecho-acceso
-Gobierno de Cantabria > http://www.cantabria.es/web/transparencia/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_77Ec/3551375/3558619
-Gobierno del Principado de Asturias > https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.7b2ff7592927f53571a70084ec12b2a0/?vgnextoid=02b03e1e6be38510VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es
-Xunta de Galicia > https://transparencia.xunta.gal/solicitude-de-informacion-publica/acceso-ao-formulario
-Junta de Castilla y León > https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100/1284503555160/_/_/_
-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha > http://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso
-Comunidad de Madrid > http://www.madrid.org/es/transparencia/solicitud-de-informacion-publica/peticion-de-informacion
-Región de Murcia > https://transparencia.carm.es/web/transparencia/que-es-derecho-de-acceso
-Junta de Extremadura > http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/solicitar-informacion
-Junta de Andalucía > https://www.juntadeandalucia.es/transparencia/solicitud-informacion/solicitar-informacion-internet.html
-Govern Illes Balears > http://www.caib.es/sites/accesalainformacio/es/que_es_el_dret_dacces_a_la_informacio_publica-83675/
-Generalitat Valenciana > http://www.gvaoberta.gva.es/va/acceso-informacion-publica
-Gobierno de Canarias > https://sede.gobcan.es/cpji/procedimientos_servicios/tramites/4177

I ja que hi som,acabem el llistat amb el que ha fet servir aquesta senyora:
http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Acces-a-la-informacio-publica/index.html

To the official site of Related Posts via Taxonomies.