No Gravatar

A la vora de la mar
A la vora de la mar
A la vora de la maaaaaar
Hi ha una tortuuuuga
Picotava, picotava
Picotava, picotava
Picotava, picotaaavaaaaa
un tros de fuuuuuusta

A la vora de la mar
A la vora de la mar
A la vora de la maaaaaar
Hi ha dues tortuuuugues
Picotaven, picotaven
Picotaven, picotaven
Picotaven, picotaaaveeeen
un tros de fuuuuuusta

I així, fins l’infinit i més enllà 😉

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.