No Gravatar

La lluna, la pruna, vestida de dol

Son pare la crida, sa mare no vol

La lluna, la pruna i el sol mariner

Son pare la crida, sa mare també

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.