No Gravatar

Aquesta casa de colònies està situada a Canyelles (Garraf – Penedès Mar), s’hi pot arribar en autobús i tenen prou bones instal·lacions, centrades sobretot en astronomia (amb sala fosca i observatori inclosos).Bon monitoratge i prou bon dinar.

Més informació a http://www.colonieselpinar.cat/

Extret/Extraído/Extracted de/from http://socmestre.blogspot.com

To the official site of Related Posts via Taxonomies.