No Gravatar

Sense ni temps per pair-ho i preparant la següent incloc tot el material públic de la trobada.

Tuits

Notes sobre la ponència –

Mila Naranjo

currículum marc general,

avaluació element currículum

organització decisions que com quan currículum

com s’organitza l’equip docent

 tres nivells curriculars

 • currículum interpretar o assolir
 • autonomia de centre,transversalitat dels aprenentatges
 • programacions d’aula

personalització de l’aprenentatge

 • currículum etapes , en canvi  currículum Secundària per àmbits
 • centre docent darrer responsable
 • ens ajuda a fer?
  • formació en espiral?
  • resums?
  • llosa? o aliat?
  • identificar coses a ensenyar que ens descuidem
  • molt atabalats? poc temps? documents oficials distants? molt millor, així són adaptables

Determinar les prioritats de l’aprenentatge.Posició ideològica. En les nostres mans està el canviar-ho

Competències personals o competències digitals? Com volem que sigui el nostre currículum?

 • Autonomia de centre: pedagògica, organitzativa, gestió, coordinació 

Si està acceptat per tots ho difondrem .Presa de decisions conjuntes? És un pur tràmit o oportunitat per reflexionar? Nosaltres hi som responsables.

Espais comuns calendaritzats,estandaritzats? Allà es prenen decisions sobre la línia de centre.

Avaluació què quan com hem ensenyat,

juntes d’avaluació, qualificacions dels alumnes o anem més enllà?

Preavaluació, avaluació diagnòstica?

canviem les nostres activitats?

redefinim? criteris?

 • Concretem,aterrem dins de la dimensió d’aula
 • presa de decisions sistematitzada
  • participació total?
  • participació equitativa?
 • complim el que li demanem a l’alumnat :
 • vincular àmbits,
 • prendre decisions,
 • objectius,
 • cap a on volem anar,
 • cuidar els espais i el temps
 • proporcionar espais de participació ,
 • que els professionals es sentin escoltats

Col·laboració entre docents real.Estructura que ho permeti. Estructura cooperativa per treballar els docents.Ho han de promoure els equips directius. Organitzar per cicles… 

decidir entre tots.

Una cosa és votar i una altra consensuar

Transversalitat en el currículum

Blocs descontextualitzats?

dimensions relacionals? 

Vinculació real entre tots els elements? Avaluem el que no hem ensenyat? Autoconeixement, connexió

Utilitzem la transversalitat i connexions?

prenem decisions sobre això?

Com fer-ho

 • Itineraris Interdisciplinars d’ Aprenentatge:Pregunta motivadora,vincula diverses àrees,a través d’objectius
 • Projectes,algo menys transversal que els itineraris IIA ,Propostes educatives 
 • Ambients i racons ,treballar mitjançant la realitat

Si no es concreta què quan i com ho ensenyem és difícil avaluar?

Personalització

Rol docent

Avaluació posar notes sobre competències transversals que no sabem si ho havíem fet. Ensenyem tot alló que avaluem?

Qualificacions per presuposicions

Ara ho tenim al currículum,cap remordiment

No.l’alumnat no recorda el que no han après de forma significativa

Avaluem tot el que ensenyem?

pretensió: aliniar processos Ensenyament aprenentatge amb avaluació

Personalització de l’avaluació,arma de doble tall.Adaptar a l’alumne el procés.Compte amb la individualització de l’aprenentatge

Avaluació inclusiva molt millor

diferències subtils però importants

Eines:com fer-ho. Diversificació, flexibilització, adaptació.Obrir ventall,fixar-me en totes les possibilitats

Decidim, decisions deliberades

Adaptem 

Al servei de qué avaluo?

Funció Social?

Funció Pedagògica?

Decisions sobre la millora docent

Avaluació inclusiva ,ventall obert

coavaluació docent dicent

Autoavaluació de l’aprenentatge dels altres

currículum marc general,

avaluació element currículum

organització decisions que com quan currículum

com s’organitza l’equip docent =  tres nivells curriculars

currículum interpretar o assolir

autonomia de centre,transversalitat dels aprenentatges

programacions d’aula

personalització de l’aprenentatge

currículum etapes

currículum Secundària per àmbits

centre docent darrer responsable

ens ajuda a fer?

formació en espiral?

resums?

llosa? o aliat?

identificar coses a ensenyar que ens descuidem

molt atabalats? poc temps? documents oficials distants? molt millor, així són adaptables

determinar les prioritats de l’aprenentatge.Posició ideològica. En les nostre mans està el canviar-ho

Competències personals o competències digitals?

Com volem que sigui el nostre currículum?

Autonomia de centre: pedagògica, organitzativa, gestió

coordinació 

si està acceptat tots ho difondrem .Presa de decisions conjuntes? 

és un pur tràmit o oportunitat per reflexionar?

nosaltres hi som responsables

espais comuns calendaritzats,estandaritzats? 

decisions sobre la línia de centre

avaluació què quan com hem ensenyat

juntes d’avaluació, qualificacions dels alumnes o anem més enllà?

preavaluació avaluació diagnòstica?

canviem les nostres activitats?

redefinim? criteris?

concretem,aterrem dins de la dimensió d’aula

pressa de decisions sistematitzada

participació total?

participació equitiva?

complim el que li demanem a l’alumnat

vincular àmbits,prendre decisions

objectius,cap a on volem anar,cuidar els espais i el temps

proporcionar espais de participació

que els professionals es sentin escoltats

col·laboració entre docents real.Estructura que ho permeti. Estructura cooperativa per treballar els docents.Ho han de promoure els equips directius. Organitzar per cicles… 

decidir entre tots.

Una cosa és votar i una altra consensuar

Transversalitat 

en el currículum

Blocs descontextualitzats?

dimensions relacionals? Vinculació real entre tots els elements? Avaluem el que no hem ensenyat? Autoconeixement, connexió

Utilitzem la transversalitat i connexions?

prenem decisions sobre això?

Com fer-ho

Itineraris Interdisciplinars d’ Aprenentatge.Pregunta motivadora,vincula diverses àrees,a través d’objectius

Projectes,algo menys transversal que els itineraris IIA

Propostes educatives 

Ambients i racons ,treballar mitjançant la realitat

Si no es concreta que quan i com ho ensenyem és difícil avaluar?

Personalització

Rol docent

Avaluació posar notes sobre competències transversals que no sabem si ho havíem fet. Ensenyem tot alló que avaluem?

Qualificacions per presuposicions

Ara ho tenim al currículum,cap remordiment

No.l’alumnat no recorda el que no han après de forma significativa

Avaluem tot el que ensenyem?

pretensió: aliniar processos Ensenyament aprenentatge amb avaluació

Personalització de l’avaluació,arma de doble tall.Adaptar a l’alumne el procés.Compte amb la individualització de l’aprenentatge

Avaluació inclusiva molt millor

diferències subtils però importants

Eines:com fer-ho. Diversificació, flexibilització, adaptació.Obrir ventall,fixar-me en totes les possibilitats

Decidim, decisions deliberades

Adaptem 

Al servei de qué avaluo?

Funció Social?

Funció Pedagògica?

Decisions sobre la millora docent

Avaluació inclusiva ,ventall obert

coavaluació docent dicent

Autoavaluació de l’aprenentatge dels altres

To the official site of Related Posts via Taxonomies.