No Gravatar

Despertaprofes , de CGT, ens porta un petit estudi que tot i ser molt localitzat mostra el drama que va suposar el repartiment de material que permetés l’ensenyament telemàtic durant el curs passat a les famílies que ho necessitessin, més o menys un 10% . Fet entre el Garraf i l’Alt Penedès ens asseguren una mostra bastant variada en el territori i en tipus de centre tenint en compte centres de primària i secundària, amb SIEI’s , aules d’acollida i d’altres suports.

L’estudi és clar: no va anar bé, perquè l’escletxa social i cultural va fer d’afavoridora de l’escletxa digital, amb aparells que s’havien de connectar a internet…sense connexió. Però el que més crida l’atenció és com la problemàtica greu de determinades famílies es dilueix en els problemes generals del centre , del sistema educatiu en particular i de la societat en general. Es parla de “gairebé” o de “Quasi totes” com si fos el més habitual del món (ho deu de ser) i tot un èxit que només alguna família s’hagi quedat pel camí.

També apunten maneres tant les conclusions cap a mestres, cap a centres i cap a administració com totes aquelles coses que l’estudi no ha tractat però que marquen quines poden ser les futures línies d’investigació/debat.


To the official site of Related Posts via Taxonomies.